Bize Ulaşın
FITSLİM SPOR MERKEZİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

FITSLİM SPOR MERKEZİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

FITSLİM SPOR MERKEZİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış olan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Fitslim Derçağ Spor ve Güzellik Merkezi Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (Mersis No. 0292062253200014)(“FİTSLİM”) olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, yalnızca aşağıda açıklanan amaç ve kapsam dâhilinde, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu, Özel Beden Eğitimi Ve Spor Tesisleri Yönetmeliği, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü düzenlemeleri, FİTSLİM bünyesinde oluşturulmuş Yönetmelikler, Politikalar, Prosedürler ve/veya Yönergeler ile ilgili diğer sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

 1. İşlenen Kişisel Veriler

FİTSLİM’e sair yollarla iletmiş olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz: ad, soyad, T.C. Kimlik numarası ve/veya pasaport numarası ve/veya geçici TC Kimlik numarası ve/veya vergi kimlik numarası, fotoğrafınız, doğum yeri ve/veya tarihi ile nüfusa kayıtlı olduğunuz il, cinsiyet, boy, kilo, kan grubu, vücut kitle indeksi, vücut analizi, sağlık geçmişi, uyruk bilgileriniz, ev ve/veya ikametgah adresi, e-mail adresi, ev ve/veya cep telefonu ve/veya çağrı cihazı ve/veya fax numarası bilgileriniz, özel nitelikli kişisel verilerimin ve kişisel biometrik verim olan parmak izi,el fotoğrafı,el izi,avuç içi izi,yüz,iris,retina,kulak,ses,imza,yürüyüş biçimi,el damarı,vücut kokusu gibi DNA sayılan verilerimin alınmasına, üyelik sözleşmesinin devamı sürecinde elde edilen FİTSLİM Yönetmelikleri, Prosedür, Politika ve/veya Talimatları ile uyumlu hareket edip etmediğinizin tespiti amacıyla tutulan tutanak, kamera görüntüleri, giriş-çıkış bilgileriniz, sizi tanımlayabilecek diğer kimlik verilerinizi; adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve sair iletişim verilerinizi, müşteri temsilcileri ve/veya çağrı merkezi çalışma standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtları ile elektronik posta, mektup ve/veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verilerinizi; banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgileri, faturalama ve fatura bilgileri gibi finansal verilerinizi; özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ile Sosyal Güvenlik Kurumu gibi ödeyici kurum bilgisi verilerinizi; FİTSLİM’e iletmiş olduğunuz her türlü bilgiler ile diğer verilerinizi; anket, teşekkür, şikâyet mektupları, memnuniyet sonuçları gibi bildirimlerinizi; ortak alanlarda sürekli kayıt halinde olan kamera kayıtlarından elde edilen görüntülerinizi, FİTSLİM’e; ait tüm web siteleri ve online hizmetler aracılığıyla gönderdiğiniz ve/veya girdiğiniz verileriniz, IP adresi, çerez ve sair kişisel verileriniz, iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile hizmet akdiniz ile ilgili her türlü kişisel verilerinizi (“Kişisel Veri/Kişisel Veriler”) kapsamakta olup FİTSLİM tarafından II. Maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde işlenebilmekte ve III. Maddede belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Veri İşleme Amaçları

FİTSLİM tarafından Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar dâhilinde işlenebilecektir:

 • 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu, Özel Beden Eğitimi Ve Spor Tesisleri Yönetmeliği, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü düzenlemeleri, FİTSLİM bünyesinde oluşturulmuş Yönetmelikler, Politikalar, Prosedürler ve/veya Yönergeler ile ilgili diğer sair mevzuatta yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme;
 • Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin başkaları tarafından ele geçirilmesini engelleyebilmek adına kimlik tespiti ve doğrulama,
 • FİTSLİM bünyesinde yer alan spor tesislerinin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi,
 • Size özel kişiselleştirilmiş spor programları hazırlanması,
 • Spor tesislerimiz ile ilgili fiyat teklifi almanız halinde kampanya ve indirimler hakkında sizi haberdar edebilme, bilgi sağlama ve/veya hatırlatma
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Mevzuat uyarınca ilgili Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile edinilen bilgileri paylaşma ve yanıt verme,
 • Sunduğumuz hizmetler karşılığında fatura tanzim etme,
 • Spor tesislerimizin sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Size sunduğumuz hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve verilerinizi saklama, hizmetlerimize ilişkin soru veya şikâyetlerinize yanıt verme,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,
 • İç politika ve prensiplerine uyum sağlama,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve üye memnuniyetinin artırılması
 • Üyeliğiniz süresinde grup derslerinde yer alan fotoğraflarınızın FİTSLİM sosyal medya platformlarında yayınlanarak tanıtımların yapılması,
 • Sizlere özel tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve faydalanmanızın sağlanması, hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi
 • ve bunlarla sınırlı olmaksızın, spor tesisi üyelik hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, üye memnuniyetinin arttırılması, araştırılması ve bağlı nedenler.

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz, FİTSLİM ve/veya FİTSLİM’e ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 • Kişisel Veri Aktarımı
 • KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi II. Bölüm’de yer alan amaçlar doğrultusunda; 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu, Özel Beden Eğitimi Ve Spor Tesisleri Yönetmeliği, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü düzenlemeleri, FİTSLİM bünyesinde oluşturulmuş Yönetmelikler, Politikalar, Prosedürler ve/veya Yönergeler ile ilgili diğer sair mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar; bankalar, mali müşavirler, avukatlar, sandıklar, vakıflar; doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı hissedarlarımız, bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz; grup şirketlerimiz; denetçiler; danışmanlar; iş ortakları; faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ile diğer gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişilere aktarabiliriz.
 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz; II. Bölüm’de belirtilen amaçlarla; FİTSLİM bünyesinde yer alan spor tesislerine gelişiniz esnasında ve/veya öncesinde ve/veya sonrasında; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, telefon, sms, mms vb. telekomünikasyon iletişim vasıtalarıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu sistemi üzerinden online olarak, gönderdiğiniz mailler (e-postalar), çağrı merkezi arama kayıtları, internet sitesi, sözlü, dergi abonelik formu gibi yazılı, basılı ve benzeri kanallar aracılığıyla toplanmakta ve fiziki ve dijital ortamda saklanmaktadır.

Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
 2. Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin FİTSLİM tarafından Veri Sorumlusu sıfatı ile işlendiği ölçüde KVKK’nun 11. maddesi gereği, aşağıda yer alan “Kişisel Veri Bilgi Talep Formu”nu doldurup hizmet almış olduğunuz spor tesisi adresine elden teslim ederek, noter kanalıyla göndererek, şahsınıza ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile mail atarak yahut yine güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir “Word veya PDF” uzantılı dosyayı info@fitslim.org adresine e-posta ile göndererek;
 • Herhangi bir Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme,
 • Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme,
 • Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişi/kurum ve/veya kuruluşa aktarılmış olması durumunda bu kişileri/kurum ve/veya kuruluşları öğrenme,
 • Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini/güncellenmesini isteme,
 • Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya FİTSLİM’in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve
 • Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

FİTSLİM, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak yahut Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret mukabilinde sonuçlandıracaktır. Bu halde başvurunun FİTSLİM’in hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret iade edilir.

 1. KVKK uyarınca Kişisel Veri/Kişisel Verilerin Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller:

KVKK’nın 5. maddesi ve Yönetmelik’in 7. Maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde açık rızanız  aranmaksızın aşağıda belirtilen Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz işlenebilir:

             Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde,

 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
 • Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, FİTSLİM’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması